Vi vil informere og presisere at ProTre AS ikke berøres av den beklagelige konkursen i S Wood AS.

ProTre AS som er det nye firmaet som overtok prosjektavdelingen til S Wood AS i Engesetdal i august i 2019  er et helt nytt og frittstående selskap med lokalt eierskap.

Vi har hatt et samarbeid med salg av våre produkter og tjenester gjennom S Wood AS men dette opphører nå naturlig nok og alle kunder er selvfølgelig velkommen til å rette sine henvendelser og ordre direkte til oss.

For mer info kontakt Salgssjef Terje Rusten på 908 21679 eller terje.rusten@protre.no