Utforing er produsert med en fjær/leppe som festes inn i dør- eller vinduskarmen og med tilpasset bredde utligner den avstanden mellom  karmen og helt ut til veggmaterialet slik at man kan montere karmlist. Utforinger er med andre ord bindeleddet mellom dør- eller vinduskarm og selve karmlisten og en viktig og nødvendig del av belistningen. 

ProTre er spesialist på ferdig kappede utforinger og kan levere disse ferdig kappet, breddejustert og slisset klart til montasje. Se under produkter for Spesial/Kapp og sliss.