FSC certificate ProTre 007632 v1.0.pdf

FSC Produktliste 2024.pdf

PEFC Sertifikat.pdf

PEFC Produktliste 2024.pdf

 

Produktlister for de ulike sertifikater oppdateres kun når det gjøres endringer på de. De kan da av og til ligge inne med tidligere årstall men fortsatt være gyldige. 

Siste oppdaterte versjoner er fra mai 2023.

CE-sertifikat 1070-CPR-719-Protre AS 2023-05-05.pdf som er sertfikat for brannbehandlede varer

Miljøledelsessystem:

Miljøfyrtårnsertifikat.pdf