ProTre har et stort kontaktnett i både Norge og verden forøvrig. For både halvfabrikata og råvarer til vår egenproduksjon samt lagerførte standardprodukter har vi knyttet partnerskap med dyktige og solide leverandører i en rekke land. Vår kvalitetssikring og kvalitetsfokus er din trygghet for at alle varer levert av Protre holder mål og er egnet for bruk i nordisk interiør.

Våre leverandører er pålagt å signere både opprinnelsesavtaler mht hvor råvaren har sitt opphav og dens bærekraft samt vår CoC som bla. forpliketr dem å følge de etiske og miljømessige retningslinjer vi har pålagt oss selv. Både av hensyn til vår mljøpolicy, PEFC og FSC sertifiseringer, etikk og menneskerettigheter (ILO konvensjonen) - samt de lovpålagte krav som Åpenhetsloven stiller til oss.