Teksten ovenfor er hentet fra våre etiske retningslinjer som du også kan lese her; Protre Etiske retningslinjer.pdf.
Retningslinjene omhandler ellers spesifikke krav for:
Barnearbeid og tvangsarbeid
Helse og sikkerhet
Arbeidstakerrettigheter
Konfidensiell informasjon
Trakassering og diskriminering
Politisk uavhengighet
Rettferdig konkurranse
Antikorrupsjon
Likebehandling
Bærekraftig miljø
VarslingInnholdet i vår CoC kan du lese her
Vi har også en egen Code of Conduct som alle våre viktigste leverandører må undertegne. Innholdet i vår Coc kan du se her Protre AS - Code Of Conduct Leverandør docx.pdf
 
Spørsmål til ProTre om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og overholdelse av krav i Åpenhetsloven sendes til mailadresse:
post@protre.no