Teksten ovenfor er hentet fra våre etiske retningslinjer som du også kan lese her; Protre Etiske retningslinjer.pdf.
Retningslinjene omhandler ellers spesifikke krav for:
Barnearbeid og tvangsarbeid
Helse og sikkerhet
Arbeidstakerrettigheter
Konfidensiell informasjon
Trakassering og diskriminering
Politisk uavhengighet
Rettferdig konkurranse
Antikorrupsjon
Likebehandling
Bærekraftig miljø
VarslingInnholdet i vår CoC kan du lese her
Vi har også en egen Code of Conduct som alle våre viktigste leverandører må undertegne. Innholdet i vår Coc kan du se her Protre AS - Code Of Conduct Leverandør docx.pdf
 
I 2022 ble Åpenhetsloven vedtatt av Stortinget, og 1. juli 2022 trådte den i kraft. Loven har som formål å fremme anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter; i tillegg til å sikre samfunnet innsyn i dokumenter og saker som behandles av allmennheten.
Spørsmål til ProTre om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og overholdelse av krav i Åpenhetsloven sendes til mailadresse:
post@protre.no
Vår lovpålagte årlige redegjørelse mht våre aktsomhetsvurderinger kan du se her: Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022.pdf