•Våre produkter produseres av gjenvinnbare og miljøvennlige råvarer
•Miljøvennlig produksjon
•Vi har høyt fokus på miljø i valg av produkter, råvareleverandører og samarbeidspartnere
•Alle våre produkter tilfredsstiller dagens miljøkrav og vi oppfyller krav til dokumentasjon
*Vi er medlem av Grønt Punkt
Vi er både FSC og PEFC sertifisert og har således sporbarhet åp både bærekrfat og at våre produkter ikke har opphav i konfliktområder.
* Vi er medlem av Norske Trevarer
*Vi støtter opp under FN sine ILO konvensjoner for menneskerettigheter og har signert erklæringer mht dette. Våre viktigste leverandører må også signere  dokumenter som forplikter dem til å gjøre det samme.
* Vi har signert Grønnvaskingsplakaten og benytter den som rettesnor i all vår kommunikasjon og markedsføring knyttet til miljø, bærekrfat, menneskeverd og menneskerettigheter.

*Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

 
Vi oppfordrer våre kunder  og øvrige forbindelser til aktivt å støtte oss i vårt arbeid med miljø og , forslag, tiltak, forbedringer og annet vi kan ta tak i mht dette arbeidet tar vi gjerne i mot på e.post; post@protre.no
 
 
Vår komplette miljøpolicy, miljøfyrtårnsertifikat og Grønt Punkt medlemsbevis kan du se her: