•Våre produkter produseres av gjenvinnbare og miljøvennlige råvarer
•Miljøvennlig produksjon
•Vi har høyt fokus på miljø i valg av produkter, råvareleverandører og samarbeidspartnere
•Alle våre produkter tilfredsstiller dagens miljøkrav og vi oppfyller krav til dokumentasjon
*Vi er medlem av Grønt Punkt
Vi er både FSC og PEFC sertifisert
* Vi er medlem av Norske Trevarer
*Vi støtter opp under FN sine konvensjoner for menneskerettigheter og har signert erklæringer mht dette.
 
 
Vår komplette miljøpolicy og Grønt Punkt medlemsbevis kan du se her: