•Våre produkter produseres av gjenvinnbare og miljøvennlige råvarer
•Miljøvennlig produksjon
•Vi har høyt fokus på miljø i valg av produkter, råvareleverandører og samarbeidspartnere
•Alle våre produkter tilfredsstiller dagens miljøkrav og vi oppfyller krav til dokumentasjon
•Våre råvare- og underleverandører har høyt fokus på miljø og FSC og/eller PEFC godkjenning
*Vi er medlem av Grønt Punkt
 
Vår komplette miljøpolicy og Grønt Punkt medlemsbevis kan du se her: